Artikelen Fosfaatefficiëntie door goed inkuilmanagement

Vermindering inkuilverliezen en broei

Veehouders hebben allemaal wel eens met broei te maken. Ook het feit dat inkuilen gepaard gaat met verliezen is u vast niet onbekend.

De impact van de verliezen in droge stof en voerwaarde als gevolg van ongewenste omzettingen zijn nog wel eens onderbelicht. Het voorkomen van verliezen zorgt namelijk voor een hogere fosfaatefficiëntie op uw bedrijf! De inkuilmiddelen Bonsilage Plus of Bonsilage Maïs reduceren energieverliezen en zorgen voor smakelijke kuilen. RECA Optikuil beperkt de schimmelvorming en broei tijdens het uitkuilen en op de voergang. 

Bij het inkuilproces moet de lucht snel uit het ruwvoer verdwijnen om maximale kansen te geven aan de melkzuurbacteriën, die het materiaal verzuren tot een lage pH. Door deze verzuring krijgen slechte bacteriën geen kans en wordt de afbraak van eiwitten tot ammoniak een halt toegeroepen. Vooral in het begin van het inkuilproces is er een competitiestrijd tussen miljarden micro-organismen voor het aanwezige voedsel. Daarom is snel inkuilen zeer belangrijk, mits de kuil evenwel goed aangereden en vervolgens snel afgedekt wordt met landbouwfolie.

Een verlies van circa 20% bij maïskuilen van 950 VEM is geen uitzondering. Bij gebruik van Bonsilage Maïs daalt het conserveringsverlies van 10% naar maximaal 4%. Onderzoek uitgevoerd door Barenbrug heeft laten zien dat Bonsilage Plus in graskuilen zorgt voor 1,6 liter meer melk per koe per dag. De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en KringloopWijzer tonen aan dat veehouders met minder verliezen meer koeien kunnen melken of een lagere verplichte mestafvoer hebben. Oftewel: een goed inkuilmanagement draagt bij aan de fosfaatefficiëntie.

fosfaat-inkuilen.jpg

Een verlies van circa 20% bij maïskuilen van 950 VEM is geen uitzondering.


Lely Astronaut A3